TOIMITUSEHDOT

Lamtekno Oy:n yleiset toimitusehdot 18.11.2016 alkaen

1. YLEISTÄ

1.1. Soveltamisala

Lamtekno Oy:n yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Suomessa tapahtuviin toimituksiin. Näissä ehdoissa Lamtekno Oy on myyjä ja asiakas on ostaja. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

1.2. Hinnat

Ilmoitamme hinnat ilman arvonlisäveroa (EXW Helsinki noudettuna). Pidätämme oikeuden hintojen tarkistuksiin ilman ennakkoilmoitusta sekä virheellisen hinnoittelun korjaamiseen. Alle 50,-  tilauksiin lisätään pienlaskutuslisä 10,- (hinnat alv 0 %).

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2.1 Asiakastilin avaaminen

Luotollisen asiakkuuden edellytyksenä on, että ostajalle on avattu Lamtekno Oy:ssä luotollinen asiakastili. Tilin avaamisen yhteydessä määritellään maksuehto ja asiakkaan luottoraja. Käteisasiakkuuden avaamiseen erillistä asiakastiliä ei tarvita.

TIlinavauskaavake sopimusasiakkaille.

 2.2. Tarjoukset ja myyntiehdot

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen päivämäärästä. Puhelimessa annetut tarjoukset ovat voimassa kyseisen puhelun ajan. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää tarjouksen tietoja myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmansille osapuolille.

2.3. Tilaus

Laitekaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt kauppasopimuksen tai tilausvahvistuksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Muussa kuin laitekaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen.

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1. Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi sopimuksen syntymisajankohdasta. Laitetekaupassa toimitusaika luetaan alkavaksi kun käsiraha on siirtynyt myyjän tilille.

3.2. Toimitusehtolausekkeet

Kotimaan kaupassa käytetään kulloinkin voimassa olevia FINNTERMS-toimitusehtoja. Mikäli muuta ei ole sovittu, toimitusehto on NOL Helsinki noudettuna (noudetaan Lamtekno Oy:n varastolta). Kansainvälisissä tehdastoimituksissa käytetään kulloinkin voimassa olevia INCOTERMS-toimitusehtolausekkeita. Jollei muuta ole sovittu, toimitusehto on EXW (Ex Works) toimittavan tehtaan varasto. Lamteknon tuodessa tavaran on kuljetusehto Vapaasti autossa. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovelletun toimitusehdon mukaan.

3.3. Laitetakuu

Myydyille laitteille on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Laitetakuu sisältää laitteen korjaamisen Lamtekno Oy:n tiloissa Helsingissä. Asiakas vastaa laitteen rahtikustannuksista. Mikäli takuukorjausta lähdetään tekemään asiakkaan tiloihin, laskutetaan työ- ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Laitetakuu ei ole voimassa, mikäli laitteen ylläpidosta ei ole huolehdittu asianmukaisesti, mikäli on todettavissa, että rikkoutuminen on käyttäjän aiheuttama tai mikäli laitteeseen on tehty muutoksia tai siinä ei käytetä/ei ole käytetty alkuperäisiä tarvikkeita (esim. värit). Roland tulostimien takuu edellyttää 6 kk välihuoltoa (Rolandin sertifioitu huoltohenkilö). Laitteen korjaaminen ei pidennä sen takuuaikaa. Takuu kattaa vain laitteelle itselleen tapahtuvat vahingot. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä tuotteen myyjälle 14 arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu. 

3.4. Tuotteen ominaisuudet

Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Myyjän korvausvelvollisuus kattaa ainoastaan viallisen tuotteen ostohinnan. Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata muita välittömiä eikä välillisiä vahinkoja tai kustannuksia, kuten asennuskuluja tai muita kolmansille osapuolille aiheutuneita haittoja. Kaikki kirjallisesti ja suullisesti annetut ohjeet ja suositukset perustuvat kyseisenä ajankohtana tiedossamme olevaan ja oikeana pitämäämme tietoon. Koska emme pysty valvomaan edustamiemme tuotteiden käyttöä, ja koska työskentelyolosuhteet ja -menetelmät sekä käytetyt materiaaliyhdistelmät vaihtelevat, käyttäjän on hyvä testata tuotteiden yhteensopivuus tuoteselosteissa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Jos toimitettu tuote on joltakin osin virheellinen tai lähetys puutteellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle viipymättä ja viimeistään 14 arkipäivän kuluessa virheen huomaamisesta. Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjä / tavaran valmistaja vastaavat virheistä takuuajan edellyttäen, että ostaja on käyttänyt tavaraa sen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeiden mukaisesti.

3.5. Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla on oikeus vaatia korvausta. Ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä 2 viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta. Ostajan on vaadittava korvausta 6 kk kuluessa toimituspäivästä. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1. Kauppahinnan suorittaminen

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Maksuaika lasketaan laskun päivämäärästä. Lasku toimitetaan joko e-laskuna (finvoice) tai sähköpostin liitetiedostona.

4.2. Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com 

4.3. Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään kahdeksantoista (18) prosentin viivästyskorko. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.4. Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita

Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos ostaja ei ole maksanut muihin kauppasopimuksiin liittyviä erääntyneitä myyjän ostajalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan tai jos ostajan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita jatkuu niin kauan kunnes edellä mainitut asiat ovat korjaantuneet. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia.

4.5. Ostajan viivästys

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan toimituksen sopimuksen mukaisena ajankohtana. Mikäli toimitusta joudutaan siirtämään ostajasta johtuvasta syystä ostaja on velvollinen suorittamaan kauppahinnan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Tällöin myyjä huolehtii tavaran varastoinnista ostajan lukuun ja hänellä on oikeus korvaukseen tästä aiheutuvista kustannuksista. Mikäli osapuolet ovat sopineet tavaroiden noutamisesta, on ostajalla velvollisuus noutaa tilaamansa tavarat. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei 14 päivän kuluessa myyjän antamasta kehotuksesta ole noutanut tavaroita.

4.6 Vastaanotto- ja käyttötarkastus

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vastaanottotarkastus on tehtävä 14 pv:n kuluessa tavaran saapumisesta ja samassa ajassa ilmoitettava mahdollinen virhe. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle. Puutteesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja asianmukainen reklamaatio myyjälle sekä rahdinkuljettajalle.

4.7. Tuotteiden palautukset

Ostajalla on oikeus palauttaa ostamansa tuote 14pv:n sisällä tavaran vastaanottamisesta. Mikäli tuote on tilattu nimenomaan asiakkaalle tai sitä on leikattu tai muuten käsitelty, palautusoikeutta ei ole. Tuotteiden palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista tavaroista. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön.

4.8. Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme lähetys- ja palautuskulujen suuruisen maksun. Noutamattomia tilauksia säilytetään 30 pv.

4.9. Leikkauspalvelu

Sahaus tarkkuus on +-1 mm. Asiakkaan omiin mittoihin sahattaessa laskutetaan aina vähintään koko levy. Ylimääräiset palat toimitetaan mittoihin sahattujen mukana. Tarrat ja kalvot osastossa leikkaustarkkuus on +-3 mm leveys suunnassa. Pituus suunnassa +-1 % minimissään +-3 cm.

4.9.1 Ostajan valmistelutyöt ennen laiteasennusta

Ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan asennuksen onnistumiseen ja valmistelemaan asennuspaikan Myyjän ohjeiden mukaan. Mikäli asennus viivästyy tai vaikeutuu Ostajan laiminlyötyä valmisteluvastuunsa, myyjällä on oikeus vaatia vahingonkorvausta.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1. Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta ja myyjä on tämän ymmärtänyt tai hänen on täytynyt tämä ymmärtää.

5.2. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu tai osa siitä olennaisesti viivästyy eräpäivästään, myyjällä on oikeus valintansa mukaan purkaa kauppa kokonaisuudessaan tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja haetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön.

5.3. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa ja myyjällä on näissä tapauksissa myös oikeus purkaa sopimus.

6. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu. Rahoitusopimuksissa omistusoikeus siirtyy rahoitusyhtiölle, josta myyjä lunastaa koneen rahoituskauden lopussa. Ostajalla on mahdollista lunastaa rahoitettu kohde Lamtekno Oy:ltä 60 pv:n sisällä. Lunastushinta on 8 % ja määräytyy sopimuksessa määritellyiden laitteiden sopimuksen tekopäivän myyntihinnasta.

7. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei toisin ole sovittu, myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.

tech
AAA-luokitus3MRolandEpsonEpilogEpilog Näytä profiili Lamtekno Oy kohteessa Ariba Discovery